Garantia d'entrega de Els Tres Pins: Pedigree, vacunats, desparasitats, microxip, garantia genètica i de salut

Pastor alemany

Característiques de la raça