Garantia d'entrega de Els Tres Pins: Pedigree, vacunats, desparasitats, microxip, garantia genètica i de salut

Pastor alemán

Características de la raza